Aquesta es la categoria de Estudis i Informes

Informe de vigilància tecnològica | Ciberseguretat

El cibercrim és un fenomen sense fronteres, i en expansió. Cybersecurity Ventures estima que en el 2021 el cibercrim representarà un 1% del PIB mundial (xifra equivalent a un cost global de 6.000 milions de dòlars anuals), duplicant la xifra del 2015. En consonància, la despesa mundial en ciberseguretat creix a un ritme anual de quasi el 15%.