Els nostres compromisos per l’assoliment conjunt dels ODS

A la Cecot mantenim intacte un valor intrínsec al nostre origen: fer xarxa amb tothom qui cregui que la suma d’esforços ens fa anar endavant com a societat perquè considerem tant necessari el creixement empresarial com que aquest vagi en consonància amb una millora del benestar i la cohesió social

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca l’agenda 2030, ens interpel·la també a les organitzacions i empreses perquè emprenguem accions des del sector privat. Els ODS, aprovats per les Nacions Unides el setembre del 2015, són d’àmbit global i d’aplicació universal.

Durant el 2019, els òrgans directius de la Cecot van decidir adherir-se a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i assumir com a propis aquells dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) sobre els que pot tenir incidència en la seva condició d’agent social de representació empresarial a Catalunya. Els objectius, dins de l’agenda 2030 impulsada per l’Assemblea General de Nacions Unides, s’estableixen per poder millorar el món.

1. Fi de la pobresa

Des de Cecot hem elaborat un informe sobre la Renda Bàsica Universal i hem impulsat el debat per l’anàlisi de la implementació de rendes bàsiques.
Impartim programes de qualificació i d’inserció per a persones amb exclusió social i atenció a les dones immigrades.
Desenvolupem plans d’acollida per a persones amb exclusió social.

2. Fam Zero

Des del Cercle Cecot de Joves Empresaris participem en la recollida d’aliments per a ONGs i entitats socials durant tot l’any i mitjançant la Fundació Institut Industrial i Comercial i el Gremi de la Construcció del Vallès les nostres empreses col·laboren en la concessió d’ajuts a entitats sense afany de lucre per a menjadors socials.

Compromisos de Cecot
Donar continuïtat a les activitats per a la recollida d’aliments destinats a ONGs i entitats socials mitjançant el Cercle Cecot de Joves Empresaris, la Fundació Institut Industrial i Comercial i des del Gremi de la Contrucció del Vallès.

3. Salut i benestar

A la Cecot fem plans per a la prevenció de riscos laborals i l’ergonomia.
Les nostres instal·lacions disposen d’un equip de desfibril·lador. Realitzem anàlisi de qualitat del lloc de treball.Promovem la salut i el benestar a les empreses a través de seminaris i sessions informatives.
Posem a disposició de les empreses un servei d’assessorament especialitzat en prevenció de riscos laborals.
4. Educació de qualitat

A la Cecot disposem de la Fundació Cecot Formació que ofereix formació a 8.000 persones a l’any amb més de 700 accions formatives. Formem des de persones en situació d’atur fins a persones que desenvolupen càrrecs directius. Aquests programes també estan oberts al personal de la Cecot en funció de les àrees de treball. És centre col·laborador de l’Administració, gestionant programes específics de formació i d’inserció per joves que no estudien ni treballen (Garantia Juvenil) i per col·lectius de difícil inserció.

Compromisos de Cecot
Pels propers 5 anys (2020-2025) preveiem realitzar 4.000 accions formatives que beneficiïn 37.500 persones.

5. Igualtat de genere

Des de Cecot prestem assessorament en igualtat i oferim seminaris i protocols d’actuació a les empreses.Impartim programes d’atenció a dones immigrades.Disposem d’un pla d’igualtat intern.Disposem d’un protocol de reclutament i selecció de personal no sexista.Disposem d’un protocol sobre assetjament sexual a la feina.

Compromisos de Cecot
Hem marcat una previsió de 150 accions d’assessorament en igualtat de gènere en els propers cinc anys.

7. Energia neta i assequible

A la Cecot tenim en projecte per l’any 2020 la instal·lació de plaques fotovoltaiques de 75 kw per garantir el 30% d’energia per autoconsum a les nostres instal·lacions del c. Sant Pau, 6 de Terrassa, on també disposem d’una torre d’alimentació per a vehicles elèctrics dels associats.
A la Cecot estem adherits al Manifest per a una Governança de la Transició Energètica del Club de Roma- Oficina de Barcelona.
Des de la Cecot assessorem a les empreses associades, de la mà d’experts en estalvi, eficiència i transició energètica. En concret, assessorem la compra energètica per 500 empreses

Compromisos de Cecot
Tenim en projecte la instal·lació de plaques fotovoltàiques al sostre de les nostres instal·lacions del Recinte Institucional (c. Sant Pau, 6 – Terrassa) per garantir el 30% d’energia per autoconsum en instal·lacions de 75 kw. Adquirirem el primer vehicle elèctric aquest any 2020 per ampliar la flota actual.

8. Treball digne i creixement económic


A la Cecot disposem de protocols de conciliació de vida laboral i personal. Organitzem seminaris per promoure-la i per reduir l’absentisme i incrementar el creixement econòmic de manera sostenible. A la Cecot disposem d’una guia per reduir l’absentisme.Oferim projectes i assessorament per promoure la creació de llocs de treball, l’emprenedoria, la innovació i el creixement de les pimes, així com la reducció de l’atur juvenil.

Compromisos de Cecot
Pels propers 5 anys, preveiem realitzar 20 seminaris per a promoure la conciliació

9. Indústria innovació infraestructures


Participem en fòrums tant a nivell del Vallès com a Catalunya i disposem del Club Cecot Innovació que acompanya les empreses en el seu procés cap a la innovació i que organitza conferències, jornades i visites de les millors pràctiques.Quant a infraestructures, a la Cecot hem elaborat informes de millora per a infraestructures d’ús col·lectiu (ferrocarrils, trànsit rodat, coneixements tecnològics).Disposem d’experts en indústria i innovació que assessoren les empreses en els seus projectes.

10. Reducció de les desigualtats


Impartim programes de qualificació i d’inserció per a persones amb exclusió social i atenció a les dones immigrades. També desenvolupem plans d’acollida per aquests col·lectius.Duem a terme projectes per facilitar la migració i la mobilitat segura de les persones, garantint una contractació laboral al país de destinació.

Compromisos de Cecot
Pels propers 5 anys, oferirem 250 programes de qualificació i inserció per a persones amb exclusió social i atenció a les dones immigrades.

11. Ciutats i comunitats sostenibles


A la Cecot hem elaborat el projecte Vallès Solar que contempla accions amb 15 ajuntaments del Vallès per cooperar en el disseny i planificació de ciutats i comunitats més sostenibles, planificant la generació i el consum energètic elèctric així com la mobilitat sostenible.

Compromisos de Cecot
Pels propers 5 anys, oferirem 250 programes de qualificació i inserció per a persones amb exclusió social i atenció a les dones immigrades.

12. Consum i producció responsables


Des de Cecot impulsem programes amb l’Agència Catalana de Residus sobre packaging reciclable, economia circular i seminaris sobre programes d’economia circular per empreses associades, així mateix disposem d’un programa intern per l’eliminació del plàstic pel que fa als consumibles.Des de la Cecot promovem l’economia circular a les empreses, posant a l’abast de les pimes una eina d’autodiagnosi per poder avaluar el grau de sostenibilitat de l’empresa. També impulsem projectes de servitització i d’aprofitament de matèria prima secundària per la creació de nous productes.Des de la Cecot estem adherits a Catalunya Circular, l’observatori d’economia circular de Catalunya. Estem adherits també a l’Acord Vallès Circular

13. Acció climatica


A la Cecot participem en els fòrums de Re-City de la Fundació Catalunya Europa sobre sostenibilitat climàtica ajudant en l’elaboració de documents i extractes amb propostes pel món local i nacional a Catalunya.
Des de la Cecot hem posat en marxa a finals de 2019 el projecte Oficina per la Transició Energètica que pretén impulsar i acompanyar al sector empresarial en el camí de la transició energètica i fer front als reptes del canvi climàtic.

Compromisos de Cecot
Desenvoluparem accions d’informació, sensibilització i una campanya de conscienciació sobre l’impacte del canvi climàtic en el teixit empresarial, com ara:

  • Dissenyar i impartir 30 sessions informatives i 2 formacions sobre canvi climàtic i emergència climàtica (Economia Circular, eficiència energètica, …) i el rol de les empreses per a fer-hi front, adreçat als responsables i directius d’empreses.
  • Organitzar una campanya d’adhesió voluntària de les empreses associades per tal que:. Les seves flotes de vehicles siguin d’emissió zero abans del 2030.. L’energia consumida sigui exclusivament d’origen renovable abans del 2050.. Duplicaran l’eficiència energètica en 25 anys.
  • Promourem la instal·lació de 200 tones de càrrega de vehicles elèctrics als polígons industrials de la regió.- Promourem la mobilitat sostenible assessorant a més de 1000 empreses a facilitar la mobilitat dels seus treballadors amb vehicles públics i/o elèctrics.
16. Pau, justicia i institucions sòlides


Estem adherits al protocol de col·laboració entre l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) i la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas per tal de promoure l’adhesió del sector privat a la iniciativa de Nacional Unides Global Compact..

17. Aliança pels objectius


L’establiment d’aliances és un factor clau i distintiu de la cultura empresarial de la Cecot. Fem xarxa amb tothom qui cregui que la suma d’esforços ens fa anar endavant com a societat perquè considerem tant necessari el creixement empresarial com que aquest vagi en consonància amb una millora del benestar i la cohesió social.Des dels seus origens, la Cecot promou i participa d’aliances amb diferents entitats, institucions, empreses i organismes per promoure un desenvolupament sostenible. Un exemple d’aliança que respon a l’ODS número 7 és la salvaguarda de llocs de treball aconseguits mitjançant el Centre de Reempresa de Catalunya; un segon exemple que respon als ODS número 6, 8, 10 i 12 és el Vallès Renovables

Compromisos de Cecot
Suport a la Cimera Catalana d’emergència climàtica que organitza la Generalitat de Catalunya.