Oficina de Compliance de la Cecot

Sabem com ajudar-te en
matèria de Compliance

Des de la Cecot t’ajudem amb el compliment normatiu de la teva empresa

El “Compliance” a l’empresa, una prioritat

El “Compliance” és un aspecte important de la gestió de riscos d’una empresa, ja que l’incompliment de les lleis i regulacions pot tenir conseqüències greus, com ara sancions financeres, pèrdua de confiança de la clientela i crisis de reputació.

Les noves lleis i les seves modificacions fan del compliment normatiu una tasca cada cop més complexa i exigent i tot un repte per a les petites i mitjanes empreses. Conscients que cada vegada existeix més regulació i cal estar al dia de totes les noves normatives, posem en marxa una nova oficina des d’on t’oferim suport, acompanyament i serveis específics per donar resposta a tots els requisits i requeriments legals que ha de complir la teva empresa.

Assessorament

Posem a la teva disposició una àrea específica d’assessorament en temes relacionats amb el corporate compliance.

Serveis específics

T’ajudem a posar en marxa el canal ètic o de denúncies, el protocol de prevenció d’assetjament sexual o per raó de sexe, la política de prevenció de blanqueig de capital, el codi de conducta, entre altres polítiques internes.

Informació

Et mantenim informat/da de totes les novetats legislatives en matèria de “Compliance” perquè puguis estar al dia dels nous requeriments.

Serveis de Compliance de Cecot

Elaboració i Implementació d'un Model de Prevenció de Delictes

Canal de denúncies

Elaboració de polítiques internes

Auditoria Compliance

Formació a mida

Assessorament en Compliance

Tenim la resposta a totes les teves preguntes sobre “Compliance”

Si, tot i així, encara tens dubtes, escriu-nos i ens posarem en contacte amb tu ben aviat.

Què és el compliance penal i per què és important per a una empresa?

El compliance penal és un conjunt de procediments i polítiques que les empreses implementen per garantir el compliment de les normatives legals i previndre possibles delictes. És important perquè ajuda a evitar responsabilitat penal per part de l’empresa i els seus directius, així com a millorar la seva reputació i confiança dels clients i inversors.

És obligatòria la implementació d'un programa de compliance penal?

La implementación d’un programa de compliance és un acte degut conforme al deure de diligència dels administradors. Com que no existeix una norma imperativa que exigeixi que l’empresa compti amb un Programa de Cumpliment, la decisió sobre l’oportuna celebració d’un contracte per a la seva implantació per tercers és una decisió que correspon a l’òrgan d’administració i la seva naturalesa és estratègica i de negoci. Per als administradors, l’adopció d’un programa de prevenció de conductes il·lícites, acord amb les exigències del Codi Penal i altra normativa aplicable, no és una opció, sinó una obligació que, tot i que no deriva de la Llei ni dels estatuts, sí que és inexcusable per les circumstàncies concorrents en virtut del seu deure de diligència.

Com pot beneficiar a una empresa tenir un programa de compliance penal?

Un programa de compliance penal pot beneficiar a una empresa de diverses maneres. Ajudarà a reduir el risc d’activitats delictives internes, evitarà sancions legals i multes, millorarà la cultura empresarial, i donarà tranquil·litat als stakeholders, mostrant el compromís amb el compliment ètic i legal.

Qui és responsable de supervisar i implementar el compliance penal dins una organització?

La responsabilitat de supervisar i implementar el compliance penal recau generalment en l’alt nivell directiu de l’empresa. Aquesta tasca pot ser assignada a un oficial de compliance o un comitè específic creat per aquest propòsit. És essencial que totes les persones de l’organització participin activament i coneguin les polítiques i procediments per assegurar el seu èxit.

Quins són els passos bàsics per a la implementació d'un programa de compliance penal?

La implementació d’un programa de compliance penal segueix diversos passos clau. Primer, és necessari avaluar els riscos per identificar les àrees de major vulnerabilitat. Després, s’han d’establir polítiques i procediments que abordin aquests riscos. A continuació, s’han de comunicar i formar tots els membres de l’organització sobre aquestes polítiques. Finalment, s’ha de realitzar una supervisió constant i revisar periòdicament el programa per a la seva millora continua

Quin paper juga el compliance penal en la prevenció de delictes financers i corrupció?

El compliance penal té un paper fonamental en la prevenció de delictes financers i corrupció dins de les empreses. Mitjançant la implementació de polítiques de transparència, controls financers i auditories regulars, es redueix el risc de frau, malversació de fons i altres pràctiques corruptes. Això ajuda a protegir la integritat de l’empresa i promou una cultura empresarial ètica.

Article d’interès

5 raons per implantar un model de prevenció de delicate o compliance penal

En aquest article t’expliquem 5 motius pels quals la teva empresa, necessita implantar un model de prevenció de delicate o compliance penal.
Vols conèixer-los?