31 gen., 2018

Informe CEOE | La indústria, motor de creixement. Anàlisi i propostes

Informe CEOE | La indústria, motor de creixement. Anàlisi i propostes

Informe CEOE | La indústria, motor de creixement. Anàlisi i propostes

Informe CEOE | La indústria, motor de creixement. Anàlisi i propostes.

0. Resum executiu.

1. La indústria com a motor de prosperitat i sostenibilitat.

2. La indústria i les cadenes de valor globals.

3. Creixement futur del sector industrial.

4. Polítiques industrials.

5. Recomanacions.

6. Annex I. La indústria manufacturera espanyola: una comparativa sectorial amb Europa.

 Descarregar pdffile:///C:/Users/suportweb2/Downloads/publications_docs-file-442-la-industria-motor-de-crecimiento-analisis-y-propuestas.pdf

 Descarregar pdf