Articles | Catalunya
Què és Catalunya?

Què és Catalunya?

Font: Institut Cerdà Article publicat a El Punt Avui el 17 de juny de 2021. De què està feta Catalunya, quines són les seves parts? Es compon de quatre províncies amb diputació? De 42 comarques i...

Regidors supramunicipals electes

Regidors supramunicipals electes

Seu de la Diputació de Barcelona. Autor: Oriol Duran Article de Manel Larrosa publicat el febrer de 2021 al Diari de Sabadell. Els ajuntaments abjuren de tota política supramunicipal. Aquesta és una...

La parcialitat de l’ATM

La parcialitat de l’ATM

Article de Manel Larrosa publicat a El Punt Avui el 12 de març de 2021 Partint de les dades del 1996 al 2019 de l’ATM, en el gràfic adjunt es veu com creix i evoluciona la demanda de Rodalies i FGC;...

Equilibri territorial?

Equilibri territorial?

Una opinió estesa afirma que a Catalunya s’han fet grans inversions en les comarques més despoblades en una potent acció de reequilibri. La realitat la desmenteix. El total de la inversió de la...

Els satèl·lits de Lagrange

Els satèl·lits de Lagrange

Representació gràfica de teorema dels punts de Lagrange En l’òrbita de Terra al volant del Sol hi ha dos grans punts estables respecte l’atracció d’ambos astres, anomenats els punts de Lagrange. En...