Com el Vallès no hi ha res!

A femVallès treballem per potenciar l’economia i superar la condició de perifèria metropolitana en què el Vallès ha estat permanentment situat des de l’administració

La Biscaia catalana

El Vallès aporta el 25,6% del valor afegit industrial brut de Catalunya. femVallès representa la constatació de la unitat productiva del Vallès.

L’associació referent del Vallès

Agrupem a vint-i-dues entitats en una veu amb criteri, coneixement i visió de l’ordenació territorial de Catalunya, la Regió Metropolitana de Barcelona i el Vallès.

El carrer major de Catalunya

El nostre objectiu és impulsar el Vallès superant la condició de perifèria metropolitana on se l’ha situat.

Aportem coneixement

Exercim influència i oferim propostes concretes en mobilitat i ordenació territorial.

Qui som?

Constituïm una base d’anàlisi i debat, com també d’interlocució amb les administracions en qüestions territorials.

Últimes notícies i articles

Parlem de la xarxa viària del Vallès?

Vols conèixer les nostres propostes pel què fa a la millora de la xarxa viària al Vallès? T’ho expliquem